SEMA-TEC genomför vibrationsmätningar på alla typer av industrimaskiner från enkla fläktar, pumpar till komplexa maskiner, turbiner eller maskinfundament.

Vibrationsanalys

Vibrationsanalys är utan tvivel den metod som säger mest om en maskins hälsostatus. Metoden ger snabbt resultat och kan användas utan produktionsavbrott, ett effektivt sätt att förbygga akuta maskinhaverier och planera underhållsverksamhet.

Objektiva svar från analysen

  • Total vibrationsnivå
  • Lagerkondition

  • Lagerskador

  • Obalans

  • Uppriktningsfel
  • Kavitation
  • Bladpassageproblem

  • Glapp

  • Stator och rotorproblem

  • Frekvensriktarproblem

Kontakta oss, vi hjälper dig gärna!

Kontakta mig, jag vill veta mer om Sema-Tecs:
Jag kommer kontakta dig inom kort!
Hoppsan, något blev tokigt! Försök igen senare.