Vi är specialisterna på mätteknik och hälsoundersökningar av industrimaskiner

Vi är er partner för vibrationsmätning, maskinövervakning, lageranalys, maskingeometri, axeluppriktning och termografering. Kort sagt, all mätteknik som krävs för att ställa en säker maskindiagnos!

Vi kan maskinhälsa

– Helt enkelt™!

SEMA-TEC en komplett leverantör

SEMA-TEC erbjuder ett brett sortment med produkter och tjänster för att mäta maskinhälsa och planera underhåll. Vårt produktsortiment innefattar de tre viktigaste teknikerna för tillståndsövervakning; vibrationsmätning, termografering och lasermätning. Inom varje teknikområde har du som kund att möjlighet att välja allt från de allra enklaste instrumenten till marknadens absolut mest kraftfulla verktyg.

KONTAKTA OSS

Våra tjänster

På tjänstesidan erbjuder vi olika typer av konsulttjänster, utbildningar och kalibrering av vibrationsmätutrustning och givare. Konsulttjänsterna kan vara maskinhälsomätningar, acceptanstester eller åtgärder som laseruppriktning eller fältbalansering. 

LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER

Våra produkter

Med världledande varumärken som Acoem, OneProd, Fixturlaser, MEGGITT, FLIR och självklart vårt eget helsvenska SEMA-TEC har vi en produktportfölj som löser i stort sett alla mät-, analys- och diagnosuppgifter för tillståndsbaserat underhåll, maskindiagnos och avancerad problemlösning.

SE VÅRA PRODUKTER

Våra utbildningar

Vårt breda utbildningsprogram innefattar utbildningar från introduktion av vibrationsmätning till avancerad analys, upphandling och tolkning av ISO standarder. Utbildningarna riktar sig till alla som kommer i kontakt med maskinparken, från inköpare till mekaniker, men givetvis även till företagsledning för att öka förståelsen för hur betydelsefullt tillståndsbaseratunderhåll är och hur man kan spara stora pengar genom att planera verksamheten på ett korrekt sätt.

SE VÅRA UTBILDNINGAR

VÅRA KUNDER

Vi på SEMA-TEC

<B>Henrik Fried</B>
Henrik FriedAdministration
Administration
Orderhantering
IT
Hårdvaruutveckling
Kalibreringsansvarig
Mekanisk konstruktion

<B>Daniel Stenmark Erikson</B>
Daniel Stenmark EriksonVD
Försäljning system och tjänster

Specialprojekt

Projektledare för ISO/NP 17243-x och SS 728000-x
Expert ISO standarder för verktygsmaskiner

<B>Staffan Eller</B>
Staffan EllerMaskinhälsorådgivare
Försäljning OneProd
Expert verktygsmaskiner
Acceptanstester
Mätning verktygsmaskiner
Fältbalansering
<B>Håkan Kraft</B>
Håkan KraftSystemutvecklare
Ansvarig mjukvaruutveckling
Expert databasdesign