Vi har utbildningar inom tillståndsbaserat underhåll, vibrationskunskap, balanseringsteknik, lageranalys & maskingeometri

SEMA-TEC AB tillhandahåller utbildningar inom tillståndsbaserat underhåll, vibrationskunskap, balanseringsteknik, lageranalys och maskingeometri.

På våra utbildningar får Ni kunskap och frön till nya tankebanor. Kunskap som kan omsättas i effektivare underhåll av maskiner och bättre kontroll över den egna maskinparken. Vi utbildar även i grundläggande mätteknik, instrumentkännedom och självklart har vi olika användarkurser för våra mätinstrument.

Alla våra utbildningar hålls i mindre grupper för att maximera utbytet med alla deltagare. Ofta diskuteras och analyseras mätningar och problemmaskiner som deltagarna möter i sin verksamhet.

AKTUELLA UTBILDNINGAR

Vibrationskunskap BAS

21 september - 22 september

Vibrationskunskap Analys 1

12 oktober - 13 oktober

VÅRA UTBILDNINGAR

Här ges en kortfattad sammanfattning av kursinnehållet för våra standardutbildningar och lämpliga förkunskaper. Våra utbildningar innehåller praktiska övningar och laborationer på maskiner där deltagaren lär sig effektiva felsökningsmetoder. Vi har ett flertal maskiner med väldefinierade lagerskador, elmotorer med stavbrott, maskiner för att öva en- och flerplansbalansering m.m. Öva dig att analysera specifika maskinfel under kontrollerade former!