SEMA-TEC UTBILDNING

Vibrationskunskap ANALYS 2

I kursen Vibrationskunskap ANALYS 2 ligger tonvikten på maskinvarvtalets betydelse för vibrationsmätning och vibrationsanalys.

Svårigheter och fallgropar vid vibrationsmätning av maskiner med låga respektive höga varvtal behandlas ingående.

Flödesrelaterade maskinvibrationer som t.ex. bladpassageproblem och kavitation får stort utrymme liksom envelopeanalys och beröringsfri vibrationsmätning. Kursdeltagaren får också en inblick i hur vibrationssignaler kan analyseras i tidplanet.

Kursen riktar sig till underhållspersonal och vibrationsexperter som vill fördjupa kunskaperna inom vibrationsmätning och maskinanalys. Kursdeltagaren får fördjupade analyskunskaper för de lite svårare maskinanalysproblemen.

Omfattning

0
DAGAR

Förkunskaper:
Vibrationskunskap BAS och Analys 1

Ur innehållet

 • Vibrationsmätning på låga varvtal

 • Vibrationsmätning på höga varvtal

 • Flödesrelaterad vibration
  • Bladpassageproblem
  • Kavitation
  • Ledskenepassageproblem
  • Surge

 • Envelope-analys

 • Beröringsfri vibrationsmätning

 • Vibrationsanalys i tidplanet

Aktuella utbildningar

Vibrationskunskap BAS

21 september - 22 september

Vibrationskunskap Analys 1

12 oktober - 13 oktober

Kontakta oss, vi hjälper dig gärna!

Kontakta mig, jag vill veta mer om Sema-Tecs:
Jag kommer kontakta dig inom kort!
Hoppsan, något blev tokigt! Försök igen senare.

Se våra andra utbildningar