Säkerställ att dina verktygsmaskiner uppfyller dina krav och internationella normer genom acceptanstest. Testet ger ett kvitto på maskinens geometriska noggrannhet, förmåga att producera detaljer med rätt kvalitet i rätt takt, spindlarnas vibrationsnivåer och allmänna hälsotillstånd. Acceptanstester utförs också för att undersöka tillståndet hos en befintlig maskin vid maskinflytt eller i samband med renovering.

Varför acceptanstesta?

En acceptanstest handlar om att säkerställa att en maskin uppfyller upphandlade krav eller normer. Som kund vill man ha ett kvitto på att investeringen håller måttet för både processhälsa och maskinhälsa, både vid leverans och under garantitiden.

Erfarenhet visar att många nya maskiner inte är “friska” vid leverans. Det kan handla om för höga vibrationsnivåer, lagerskador, resonansproblem eller geometriska defekter. I vissa fall är maskinen så dålig att den inte kommer att kunna producera den tänkta detaljen.

Oftast acceptanstestar man maskiner när de är nya men acceptanstest kan också utföras innan garantitiden går ut.

Vi utför acceptanstester på verktygsmaskiner/CNC maskiner

Vibrationsmätning,

geometri, cirkulärinterpolering, spindelhastighet, termografi & positionering

Vi utför acceptanstester på pumpar och fläktar

Vibrationsmätning,

uppriktning & termografi

Vem ska acceptanstesta?

Det är inte vara bara slutkunden som har nytta av ett acceptanstest.

En oberoende acceptanstest ger leverantörer och tillverkare ett fingeravtryck som visar att en bra produkt har levererats, ett protokoll man kan luta sig tillbaka på vi eventuella garantiförfrågningar.

Både slutanvändare och tillverkare anlitar SEMA-TEC:s tjänster för att få opartiska rapporter.

Dokumentation & rapporter

Våra rapporter är innehållsrika men lättolkade, vem som helst kan förstå dem.

Varje enskilt test har en egen sida som grafiskt visar vad mätningen går ut på och resultatet. Rapporterna innehåller också en sammanfattning som visar alla resultat och våra bedömningar av dessa.

ISO-STANDARDER

Kontakta oss, vi hjälper dig gärna!

Kontakta mig, jag vill veta mer om Sema-Tecs:
Jag kommer kontakta dig inom kort!
Hoppsan, något blev tokigt! Försök igen senare.