SEMA-TEC UTBILDNING

Vibrationskunskap ANALYS 1

I Vibrationskunskap ANALYS 1 fördjupas kursdeltagarens kunskaper från Vibrationskunskap BAS. Kursens fokus ligger på frekvensanalys av maskinvibrationer, alla vanligt förekommande maskinfel och deras vibrationskarakteristik förklaras ingående.

Elektriska fel i motorer och hur de detekteras med vibrationsmätning behandlas särskilt ingående. Amplitudmodulering, resonanser och kritiska varvtal samt fasvinkelmätning är också viktiga moment. Kursen riktar sig till underhållspersonal som vill fördjupa kunskaperna inom vibrationsmätning och maskinanalys. Deltagaren får goda kunskaper i att tolka vibrationsmätningar och utifrån dessa konstatera faktiska maskinproblem.

Utbildningen är instrumentoberoende.

Omfattning

0
DAGAR

Förkunskaper:
Motsvarande Vibrationskunskap BAS

Ur innehållet

  • Resonanser och kritiska varvtal
  • Amplitudmodulering och sidbands

  • Mekaniskt glapp

  • Slag – iskrapninge

  • Böjd axel

  • Kuggingreppsfel

  • Elektriska fel i motorer

  • Bladade maskiner (pumpar & fläktar)

Aktuella utbildningar

Vibrationskunskap BAS

21 september - 22 september

Vibrationskunskap Analys 1

12 oktober - 13 oktober

Kontakta oss, vi hjälper dig gärna!

Kontakta mig, jag vill veta mer om Sema-Tecs:
Jag kommer kontakta dig inom kort!
Hoppsan, något blev tokigt! Försök igen senare.

Se våra andra utbildningar