SEMA-TEC kalibrerar alla vibrationsmätinstrument och vibrationsgivare som vi marknadsför men även instrument och givare från andra tillverkare och leverantörer.

Varför kalibrera vibrationsmätinstrument?

Felaktiga eller uteblivna mätdata kan leda till felaktiga beslut, processproblem eller akuta haverier.

 • Interna krav och policys på periodiserad kalibrering

 • Externa krav, t.ex. från kund på periodiserad kalibrering

 • ISO certifiering

 • Enheter som riskerar utsättas för g-krafter genom t.ex. fall eller slag

 • Enheter som exponerats höga eller låga temperaturer

 • Felsökning av mätsystem eller sensorer

 • Enheter utsatta för EMI miljö

Kvalitetskrav

Vår kalibreringsanläggning är spårbar mot NIST och vi arbetar enligt ISO/IEC 17025:2005 second edition.

Vi kalibrerar

Accelerometrar, bi- och tri accelerometrar, hastighetsgivare &

proximity probes

Instrumentkalibrering

Vid instrumentkalibrering kontrollmäts enheten mot tillverkarens specifikationer. Givarsignal simuleras till enhetens ingångar från en spårbart kalibrerad tongenerator. Avvikelser beräknas och presenteras i en överskådlig rapport. Förutom kalibreringen rengör vi enheten och genomför en okulärbesiktning. Allt dokumenteras och ett spårbart kalibreringscertifikat upprättas.

Kalibrering av vibrationsgivare

Vid kalibrering kontrolleras att givaren mäter enligt tillverkarens specifikation inom ett visst frekvensområde. Kalibreringsobjektet monteras på en referens med spårbara egenskaper som exciteras med en vibrator på olika frekvenser. Systemet är helt automatiserat och resultatet presenteras i en överskådlig rapport. Förutom kalibreringen rengörs givaren och vi genomför en okulärbesiktning av givarkropp, kontaktdon, gängor och eventuellt kablage. Allt dokumenteras och ett spårbart kalibreringscertifikat upprättas.

Varför kalibrera vibrationsgivare

En vibrationsgivares förmåga att producera korrekta och repeterbara mätresultat kan vara kritisk. Felaktiga eller uteblivna mätdata kan leda till felaktiga beslut, processproblem eller akuta haverier.

Både accelerometrar och hastighetsgivare åldras. Hur snabb åldringsprocessen är och på vilket sätt åldringen ger utryck påverkas av faktorer som vilken teknik vibrationsgivaren bygger på i kombination med yttre faktorer.

 • Vibrationsgivare som varit i drift många år (normal åldring)

 • Interna krav och policys på periodiserad kalibrering

 • Externa krav, t.ex. från kund på periodiserad kalibrering

 • ISO certifiering

 • Vibrationsgivare som riskerar utsättas för g-krafter genom t.ex. fall eller slag

 • Vibrationsgivare som exponerats för mycket varierande temperaturer

 • Felsökning av mätsystem eller sensorer

 • Vibrationsgivare utsatta för EMI miljö

Vi kalibrerar

Datainsamlare/ rondinstrument, analysatorer, övervakning/ larmeneheter & nedkörningssystem

VI ERBJUDER TVÅ KALIBRERINGSVAL

Kalibreringsobjektet monteras på en referensaccelerometer med kända och spårbara egenskaper och exciteras med en vibrator på ett antal frekvenser. Förutom kalibreringen rengörs givaren och vi genomför en okulärbesiktning av givarkropp, kontaktdon, gängor och eventuellt kablage. Allt dokumenteras och ett spårbart kalibreringscertifikat bifogas.

Så gör du!

Emballera produkterna väl och skicka dem till:

SEMA-TEC AB
Hanholmsvägen 51
602 38 Norrköping

Bifoga uppgifter om vad ni önskar ha utfört samt faktureringsadress, leveransadress, kontaktperson med e-post och telefonnummer och eventuellt ordernummer.

Önskar ni få en offert eller annan information om kalibrering så tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss, vi hjälper dig gärna!

Kontakta mig, jag vill veta mer om Sema-Tecs:
Jag kommer kontakta dig inom kort!
Hoppsan, något blev tokigt! Försök igen senare.