SEMA-TEC UTBILDNING

Maskinhälsa & ISO-standarder

Vibrationsmätning har länge varit den dominerande metoden för mäta maskiners hälsotillstånd, inte minst inom pappers- och processindustrin.

Metoden är så viktig att det under årens lopp utvecklats flera internationella ISO standarder som främjar gemensamma mätmetoder, gränsvärden och acceptanskriterier vid upphandling av nya maskiner. Idag använder i stort sett alla industribranscher vibrationsmätning som ett verktyg för ökad lönsamhet.

Kursen Maskinhälsa och ISO standarder visar hur ISO standarder kan användas under hela maskinens livscykel, från upphandling via tillståndsbaserat underhåll till utrangering av produktionsutrustning. Kursdeltagaren får god insikt i vilka standarder som finns och hur de kan användas för att t.ex. kravställa maskiner vid upphandling.

Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med vibrationsmätning, inköpare och underhållsansvariga. Teori varvas med fallstudier och övningsuppgifter.

Omfattning

0
DAGAR

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs

Ur innehållet

 • ISO standarder – hur och varför?

 • ISO standarder och maskinhälsa:
  • Vibrationsnivå
  • Balanseringskvalitet
  • Resonansegenskaper
  • Mätteknik

 • Använd rätt standard!

 • ISO 10816-3 fördjupning

 • ISO standarder, ett stöd i olika situationer:
  • Upphandling
  • Acceptanstest
  • Maskingaranti
  • Dagliga vibrationsmätningar

 • ISO standarder för balanseringskvalitet

 • ISO standarder för resonansegenskaper

Aktuella utbildningar

Vibrationskunskap BAS

21 september - 22 september

Vibrationskunskap Analys 1

12 oktober - 13 oktober

Kontakta oss, vi hjälper dig gärna!

Kontakta mig, jag vill veta mer om Sema-Tecs:
Jag kommer kontakta dig inom kort!
Hoppsan, något blev tokigt! Försök igen senare.

Se våra andra utbildningar