SEMA-TEC AB tillhandahåller ett stort utbud av tjänster för tillståndsbaserat underhåll. Det kan vara olika typer av konsulttjänster, utbildningar eller kalibrering för kontroll av er utrustning.

Vibrationsmätning

SEMA-TEC genomför vibrationsmätningar på alla typer av industrimaskiner från enkla fläktar, pumpar till komplexa maskiner, turbiner eller maskinfundament.

Läs mer om vibrationsmätning

Vibrationsrondering

Har Ni högre ambitionsnivå för Ert maskinunderhåll än Er nuvarande underhållsorganisation har personal, utrustning eller kompetens för? Hos många företag har underhållsavdelningen en ganska klar bild av hur man borde genomföra sitt maskinunderhåll men av olika skäl kan det vara svårt att genomföra i praktiken.

Läs mer om Vibrationsrondering

Acceptanstester

En acceptanstest handlar om att säkerställa att en maskin uppfyller upphandlade krav eller normer. Som kund vill man ha ett kvitto på att investeringen håller måttet för både processhälsa och maskinhälsa, både vid leverans och under garantitiden.

Läs mer om Acceptanstester

Maskinuppriktning

Uppriktningsproblem leder till förhöjda vibrationsnivåer och därmed ökat maskinslitage, skadade kopplingar och läckande tätningar. Uppriktning är enkelt, billigt och effektiv.

Läs mer om masikinupprikting

Balansering

Balansering lönar sig i stort sett alltid eftersom insatsen är liten och vinsten stor. Att balansera en fläkt är oftast en väldigt liten investering, jämfört med att renovera, byta lager eller i värsta fall kostnaden för ett akut haveri. På stora industrimaskiner kan kostnaden för en balansering snabbt tjänas in på enbart energibesparingen.

LÄS MER om balansering

Vibrationsrondering

SEMA-TEC kan hjälpa er med regelbunden undersökning av hälsotillståndet i er maskinpark, vi kallar det rondering. Ronderingen innebär att SEMA-TEC:s personal regelbundet mäter och analyserarer maskinpark. Mätintervall beror på maskintyp och hur kritiska maskinerna är för er produktion.

LÄS MER om vibrationsrondering

Kalibrering

SEMA-TEC kalibrerar alla vibrationsmätinstrument och givare som vi marknadsför men även instrument och givare från andra tillverkare och leverantörer.

Läs mer om kalibrering

Maskinhälsokontroll

SEMA-TEC:s unika metod för maskinhälsokontroll utgår alltid från den aktuella maskinens egenskaper. Det innebär att vi inte endast mäter med en teknik, vi ser till helheten!

För en pump kan det finnas anledning att mäta vibrationer på lagringarna för att kontrollera lagerkondition, obalansnivå, mekaniskt glapp m.m. Med värmekamera kontrollerar vi att de elektriska anslutningarna är ok, letar efter överhettade kontaktorer, ventilstyrningar, etc. Ibland behöver vi också mäta dynamiskt tryck eller drivmotorns strömförbrukningskarakteristik. Självklart gör vi en okulärbesikning när vi ändå är på plats, är ett personskydd trasigt eller är det för många schims under en motorfot står det i vår rapport.

Behöver er maskinpark en hälsokontroll?

KOntakta oss
SEMA-TEC genomför maskinhälsokontroller på alla typer av industrimaskiner från fläktar, pumpar till maskintåg på pappersbruk eller komplexa CNC maskiner. Kort sagt allt som roterar.
När vi har analyserat Er maskin får Ni en rapport av oss, den är enkel, tydlig och informationsrik! På första sidan får Ni den viktigaste informationen, maskinens hälsotillstånd och eventuell rekommenderad åtgärd. För den intresserade finns självklart de mätdata och analyser som ligger till grund för vår bedömning att tillgå på efterföljande sidor.
På SEMA-TEC har vi som mål att alltid kunna ställa upp med mycket kort varsel. Ring oss när akuta maskinproblem uppstår, oftast har vi en maskinhälsorådgivare som kan åka direkt. Självklart jobbar vi i alla delar av världen.
Många företag som regelbundet vibrationsmäter sina maskiner struntar i att mäta maskiner med riktigt låga varvtal eftersom man inte får ut något vettigt av lageranalysen. Det får vi! SEMA-TEC har gång på gång överbevisat tvivlande kunder om att vi faktiskt klarar av att göra lageranalys vid 30 rpm och till och med på maskiner under 10 rpm. Vi har unik mätutrustning och unik kompetens! Nyttja vår kunskap och undvik onödiga stillestånd på kritiska maskiner.
Riktigt höga varvtal kan vara lika svårt som riktigt låga varvtal, t.ex. lageranalys vid 120.000 rpm. SEMA-TEC har vibrationsmätt hundratals maskiner med riktigt höga varvtal. För oss är 30.000 rpm på maskinspindlar eller en flygplansapparat på 120.000 rpm vardag. SEMA-TEC har den mätutrustning och den kompetens som krävs! Varför inte testa oss på de lite svårare analysuppdragen?
Många maskinproblem har sin grund i kritiska varvtal och resonanser, därför är SEMA-TEC:s maskinhälsorådgivare utrustade med modalhammare. Vi utför mobilitetsmätningar på maskinfundament, maskinstrukturer, frässpindlar, fläktar och alla andra typer av maskiner. Dessa mätningar håller mycket hög kvalitet och ger säkrare resultat än traditionella så kallade knackprov.
Besvärliga maskinproblem blir enklare att lösa om maskinrelaterade parametrar kan loggas under kortare eller längre tid. Vi loggar t.ex. total vibrationsnivå, lagerstatus, obalansnivå, temperatur, tryck, kraft, varvtal eller i stort sett vilken annan parameter som helst som kan tänkas påverka maskinens funktion eller hälsotillstånd. Loggning kan vara från några sekunder till månader!
Besvärliga maskinproblem blir enklare att lösa om maskinrelaterade parametrar kan loggas under kortare eller längre tid. Vi loggar t.ex. total vibrationsnivå, lagerstatus, obalansnivå, temperatur, tryck, kraft, varvtal eller i stort sett vilken annan parameter som helst som kan tänkas påverka maskinens funktion eller hälsotillstånd. Loggning kan vara från några sekunder till månader!
KOntakta oss

FAQ

Våra kompetenta maskinhälsorådgivare har bred erfarenhet av fältbalansering. Vi har balanserat många olika typer av maskiner genom åren med vitt skilda egenskaper, storlekar och varvtal.

 • Industrifläktar
 • Elmotorer
 • Pumpar
 • Maskinspindlar
 • Valsar
 • Kvarnar
 • Turbiner
 • med mera.

Vi använder oss av det senaste i instrumentväg vilket ger oss kapacitet att genomföra fältbalansering på allt från standardmaskiner till maskiner med extremt höga eller låga varvtal.

Förhöjt verktygslitage kan ha många olika orsaker, felaktiga skärdata, obalans i verktyget, obalans i spindeln, spindeln körs på resonansvarvtal, detalj eller fixtur går i resonans under bearbetning.

Ofta kan det vara bra att dela upp de olika felkällorna i två kategorier, fel som är direkt kopplade till skärdata och fel som är kopplade till olika typer av vibrationsproblem. Fel relaterade till skärdata kan ofta åtgärdas genom att skärdata kontrolleras och revideras. Vibrationsproblem kräver ibland lite djupare analyser.

På SEMA-TEC arbetar vi med problemlösning inom skärande bearbetning åt många olika uppdragsgivare, mekaniska verkstäder, spindelbyggare, maskinbyggare, serviceföretag inom verktygsmaskiner, verktygstillverkare med flera.

Vi brukar börja från grunden med frågan, är maskinen frisk? Om inte maskinen fungerar som den ska kan man inte räkna med god verktygsekonomi eller gott bearbetningsresultat. Därför kontrollerar vi saker som:

 • Obalans i spindeln
 • Dragstångsproblem
 • Obalans i verktyget
 • Mekaniskt glapp i maskinen
 • Lagerförspänning
 • Lagerkondition
 • med mera…

Skulle kontroll av ovanstående inte lösa problemen går vi vidare med mer avancerade analyser som:

 • Uppmätning av skärkrafter och spindelvibrationer i realtid
 • Analys av vibrationer i detaljen under bearbetning
 • Dynamisk tryckmätning av hydraulsystem
 • Termiska analyser av maskinstruktur
 • Termisk analys av spindel
 • med mera…

Vid det här laget har vi i normalfallet hittat problemet, om inte nyttjar vi vårt stora nätverk av specialister inom verktygstillverkning, spindelrenovering, forskningsinstitut, universitet, maskinbyggare och så vidare. Det finns alltid en lösning!

Våra duktiga maskinhälsorådgivare har bred erfarenhet från uppriktning av olika typer av maskiner. När du anlitar oss får du alltid utförliga rapporter över utfört uppdrag, självklart kontrollerar vi också att axeluppriktningen verkligen är korrekt under drift genom vibrationsmätning.

Vi hjälper dig med uppriktning av bland annat:

 • Fläktar
 • Pumpar
 • Motorer
 • Valsar
 • Kvarnar
 • Maskinspindlar
 • Turbiner
 • med mera

SEMA-TEC använder bara den allra bästa uppriktningutrustningen, därför har vi alltid med oss den senaste utrustningen från Fixturlaser när vi uppriktar åt dig.

Ibland krävs balanserade verktyg för bästa bearbetningsresultat, spindellivslängd och verktygslivslängd. SEMA-TEC har omfattande erfarenhet av verktygsbalansering, vi vet när det är motiverat och hur det går till. Vi kan fastställa vilken balanseringsgrad som är lämplig för ett visst verktyg, t.ex. enligt den internationella standarden ISO 1940-1.

Balanserade verktyg ger flera fördelar:

 • Längre verktygslivslängd
 • Längre spindellivslängd
 • Bättre bearbetningsresultat
 • Lägre ljudnivå
 • Lägre vibrationsnivåer i detaljen under bearbetning

Du behöver inte ens köpa en egen verktygsbalanseringsmaskin, vi gör jobbet åt Dig! I många fall kan vi använda Din egen verktygsmaskin som balanseringsmaskin, det går också bra att skicka in verktygen till oss, Du får tillbaka dem i i perfekt välbalanserat skick.

Naturligtvis dokumenterar vi alla balanseringsuppdrag och uppdragsgivaren får alltid en rapport på varje enskilt verktyg med uppnådd balanseringsgrad, t.ex. G-klass enligt ISO-1940-1.

Vänd Dig med förtroende till oss, det gör många andra!

Självklart vill du att din nya maskin skall vara i gott skick vid leverans! Då måste du ställa krav på, och acceptanstesta maskinhälsan. Statistik från stora svenska industriföretag talar sitt tydliga språk, en förvånande hög andel av alla nylevererade maskiner uppfyller inte gällande ISO-standard när det gäller acceptabla vibrationsnivåer, resonansfrihet, geometrsik nogrannhet med mera. Om defekterna inte upptäcks vid leverans får maskinköparen stå för notan när lagren slits onödigt fort, fundamentet spricker, energiförbrukningen ökar, remmarna slits, kopplingen havererar och alla andra negativa konsekvenser som t.ex. för hög obalans i en roterande maskin ger upphov till.

En maskin som är “sjuk” vid leverans kan aldrig bli kostnadseffektiv i Din produktion, kräv friska maskiner vid leverans!

SEMA-TEC rekommenderar en trestegsprocess vid upphandling av nya maskiner:

 1. Ställ krav
 2. Acceptanstesta vid leverans
 3. Garantikontrollera strax före garantitidens utgång

Låter det krångligt? Det behöver det inte vara, kontakta SEMA-TEC så hjälper vi Dig. Vi har erfarenhet av upphandlingsprocesser både när det gäller industrimaskiner som .t.ex. fläktar, pumpar, motorer och kompressorer, men också alla typer av verkstadsmaskiner som fräsar, svarvar, slipmaskiner med mera.

Vad kan man ställa krav på och acceptanstesta?

 • Vibrationsnivå
 • Lagerkondition
 • Resonansfrihet
 • Balanseringsgrad
 • Axeluppriktning
 • Termiska egenskaper
 • Geometriska egenskaper
 • m.m.

För många av dessa egenskaper finns det dessutom ISO-standarder som ger vägledning om vad som är rimliga krav för olika typer av maskiner. På SEMA-TEC är vi duktiga på ISO-standarder kopplade till maskinhälsa, det finns idag mellan 75 och 100 ISO-standarder som kan sägas reglera maskinens hälsotillstånd på något sätt, vi har koll.

Vill Du lära Dig mer?
Anmäl Dig till vår populära utbildning Maskinhälsomätning och ISO-standarder

Den klassiska frågan som alla produktionschefer, arbetsledare, produktionsplanerare och företagsledningar vill veta svaret på. Det är en fråga som kan vara svår att besvara, därför att svaret beror på så många svårbestämda parametrar.

 • Hur hårt körs maskinen?
 • Fungerar smörjningen bra?
 • I vilket allmänskick är maskinen?
 • Finns det svårt slitna maskinelement (lager, koppling, tätning)?
 • Körs maskinen på resonans eller kritiskt varvtal?
 • med mera

SEMA-TEC kan hjälpa dig! Med vibrationsmätning upptäcker vi hot mot maskinens långsiktiga och kortsiktiga hälsotillstånd, t.ex:

 • Hög obalans
 • Slitna lager
 • Skadade lager
 • Uppriktningsfel
 • Lösa maskinfötter
 • Sprickor i fundament
 • Böjd axel
 • Kavitation i pumpar
 • Bladpasageproblem i fläktar och pumpar
 • Kuggingreppsproblem i växellådor
 • Dragstångsproblem i maskinspindlar
 • och mycket, mycket mer!

Med laserutrustning kontrollerar vi planhet hos fundament och flänsar, axeluppriktning och mycket annat. Sedan tar vi fram värmekameran och kontrollerar elektriska anslutningar, termiska problem, läckage, varmgång, dålig kylning, temperatur i styrskåp och mycket mer!

Med de tre mätmetoderna vibrationsmätning, laser och värmekamera kan vi fastställa maskinens allmänna hälsotillstånd och dessutom se om det finns några akuta hot mot fortsatt drift som t.ex. en större lagerskada eller skadad koppling.

Med kunskapen som du som maskinägare har om processen, belastning, skiftgång och inte minst maskinens historik kan vi tillsammans med dig avgöra om maskinen skall köras till nästa stopp eller om en tidigarelagd renovering bör planeras in.

Naturligtvis kan vi hjälpa dig direkt med att förbättra maskinens hälsotillstånd genom balansering och axeluppriktning, sådant som förbättrar maskinens möjighet att fungera fram till nästa planerade stopp.

Varmgång i lager beror i grunden på för hög belastning eller undermålig smörjning, ofta en kombination av båda. Det gäller alltså att hitta problemets grundorsak, det kan SEMA-TEC hjälpa dig med!

Våra kompetenta maskinhälsorådgivare utför avancerad lageranalys med hjälp av vibrationsmätning, vi tittar framförallt på två saker, lagrets aktuella hälsotillstånd och orsakerna till eventuellt dåligt hälsotillstånd. Några exempel på vad vår analys kan avslöja om själva lagret:

 • Lagerslitagevarmt_lager
 • Skada på lagrets ytterring
 • Skada på lagrets innerring
 • Skada på lagrets hållare
 • Skada på rulle eller kula
 • Ovalklämd ytterring
 • Lagret löst monterat
 • Stilleståndsskador
 • Felaktig förspänning
 • med mera..

Hittar vi något av ovanstående problem fastställas orsaken. Det handlar om att identifiera problem som:

 • Hög obalans
 • Uppriktningsfel
 • Lösa maskinfötter
 • Sprickor i fundament
 • Böjd axel
 • Kavitation i pumpar
 • Bladpasageproblem i fläktar och pumpar
 • Kuggingreppsproblem i växellådor
 • Dragstångsproblem i maskinspindlar
 • och mycket, mycket mer!

Vi hittar dessutom både lagrets kondition och eventuell felorsaker utan att Du behöver stoppa Din maskin! Hela analysen sker med hjälp av vibrationsgivare utanpå lagret.

Självklart har vi alltid med oss marknadens absolut effektivaste mätsystem för lageranalys, vår egen SEMA-60X Maskinhälsoanalysator.

Vår avancerade mätteknik ger oss också möjligheter att genomföra analysen på maskiner som ofta anses svåranalyserade, t.ex. maskiner med riktigt låga varvtal eller mycket höga varvtal eller komplicerade flerstegs växellådor.

Tveka inte att kontakta SEMA-TEC vi hjälper redan hundratals företag med lageranalyser, vi kan hjälpa Dig också!

Du har förmodligen råkat ut för ett av de vanligaste maskinproblemen, nämligen resonans. Alla som jobbar inom industrin har varit med om det, en fläkt som börjar vibrera och bullra i vissa varvtalsområden, en fräsmaskin som låter illa på vissa varvtal och så vidare.

När det gäller maskiner handlar resonansproblem oftast om att maskinen skapar dynamiska krafter på en frekvens som stämmer överens med en resonansfrekvens i t.ex. maskinfundamentet, en balk, plåt eller maskindel.

glas_exploderar

När Du hör en ton efter att ha knackat lätt på t.ex. ett vinglas så är det vinglasets resonansfrekvens. Alla fysiska objekt har minst en resonansfrekvens, även maskiner, axlar, maskindelar, maskinfundament och så vidare. Problem uppstår när maskinen skapar en kraft på samma frekvens som resonansfrekvensen för en maskindel. Kraften förstärkts av den lokala resonansen och mycket höga vibrationsnivåer kan uppstå, ofta 10-50 gånger normala nivåer.

Att köra en maskin på resonans är därför något av det absolut sämsta man kan göra för maskinens hälsotillstånd. Vi på SEMA-TEC kan hjälpa Dig! vi har all kunskap och mätutrustning som behövs för att att analysera och fastställa maskiners resonansfrekvenser, självklart ger vi Dig också åtgärdsförslag för att komma till rätta med problemen.

Några av de maskintyper där SEMA-TEC löst resonansproblem för uppdragsgivare:

 • Fläktar
 • Pumpar
 • Motorer
 • Slipmaskiner
 • Fräsmaskiner
 • Svarvar
 • Flygplansmotorer
 • Fartygsmaskineri
 • Valsar
 • Kvarnar
 • med mera

Vi använder alltid vår egen SEMA-602 Maskinhälsoanalysator när det gäller resonansproblem eftersom mjukvaran har många olika funktioner för just resonansundersökning, bland annat

 • Mobilitetsmätning med modalhammare – 6 kanaler
 • Plotter för uppmätning av vibration som funktion av varvtal – 6 kanaler
 • Knackprovsanalys – 6 kanaler
 • med mera

Maskinbuller kommer oftast från mekaniska vibrationer som sätter luften i rörelse och skapar tryckförändringar i luftmassan, d.v.s. ljud. Med andra ord, finns det buller finns det en vibrationskälla.

Vi kan hjälpa dig! SEMA-TEC:s maskinhälsorådgivare analyserar din maskin och fastställer grundorsaken till oljudet. Tänk på att i de flesta fall mår maskinen riktigt dåligt när du upplever att den bullrar, vibrationsnivåerna är då ofta så höga de har stor skadlig inverkan på maskinens hälsotillstånd.

Några vanliga vibrationsproblem som ofta orsakar mycket oljud är:

 • Obalans
 • Lagerskador
 • Lagerslitage
 • Större uppriktningsfel
 • Kavitation i pumpar
 • Bladpassageproblem i pumpar och fläktar
 • Svårare kuggingreppsproblem
 • med mera

Vi har alltid med oss SEMA-602 Maskinanalysator när vi utför bullerrelaterade uppdrag, skulle det vara ett riktigt knivigt problem kan vi genomföra multidomänsanalys med SEMA-602, t.ex. mäta ljud och vibration samtidigt i realtid. Det blir då ofta enkelt att relatera en bullerfrekvens med hög amplitud till ett mekaniskt eller elektriskt problem i maskinen.

Vänd dig med förtroende till oss!

Förhöjt verktygslitage kan ha många olika orsaker, felaktiga skärdata, obalans i verktyget, obalans i spindeln, spindeln körs på resonansvarvtal, detalj eller fixtur går i resonans under bearbetning.

Ofta kan det vara bra att dela upp de olika felkällorna i två kategorier, fel som är direkt kopplade till skärdata och fel som är kopplade till olika typer av vibrationsproblem. Fel relaterade till skärdata kan ofta åtgärdas genom att skärdata kontrolleras och revideras. Vibrationsproblem kräver ibland lite djupare analyser.

På SEMA-TEC arbetar vi med problemlösning inom skärande bearbetning åt många olika uppdragsgivare, mekaniska verkstäder, spindelbyggare, maskinbyggare, serviceföretag inom verktygsmaskiner, verktygstillverkare med flera.

Vi brukar börja från grunden med frågan, är maskinen frisk? Om inte maskinen fungerar som den ska kan man inte räkna med god verktygsekonomi eller gott bearbetningsresultat. Därför kontrollerar vi saker som:

 • Obalans i spindeln
 • Dragstångsproblem
 • Obalans i verktyget
 • Mekaniskt glapp i maskinen
 • Lagerförspänning
 • Lagerkondition
 • med mera…

Skulle kontroll av ovanstående inte lösa problemen går vi vidare med mer avancerade analyser som:

 • Uppmätning av skärkrafter och spindelvibrationer i realtid
 • Analys av vibrationer i detaljen under bearbetning
 • Dynamisk tryckmätning av hydraulsystem
 • Termiska analyser av maskinstruktur
 • Termisk analys av spindel
 • med mera…

Vid det här laget har vi i normalfallet hittat problemet, om inte nyttjar vi vårt stora nätverk av specialister inom verktygstillverkning, spindelrenovering, forskningsinstitut, universitet, maskinbyggare och så vidare. Det finns alltid en lösning!

För många människor är begreppen vibration och obalans ungefär samma sak, om en maskin vibrerar tror man att den behöver balanseras!

I verkligheten finns det många olika orsaker till att maskiner vibrerar, några vanliga är:

 • Obalansvibrationer_waveII
 • Axeluppriktningsproblem
 • Mekaniskt glapp
 • Lösa maskinfötter
 • Kavitation i pumpar
 • Kuggingreppsproblem i växellådor
 • Lagerslitage
 • Lagerskador
 • Felmonterade lager
 • Elproblem
 • och många fler…

Listan ovan kan göras mycket längre, med andra är obalans bara en av många olika orsaker till att en maskin kan vibrera. För många maskintyper är dock obalans en av de vanligaste orsakerna till för höga vibrationsnivåer, och ofta är obalans dessutom det enskilda problem som bidrar mest till den totala vibrationsnivån i maskinen.

Hur skall kan man då veta om en maskin verkligen behöver balanseras eller om problemet är något annat? Kontakta SEMA-TEC, våra erfarna maskinhälsorådgivare genomför en vibrationsanalys på din maskin och kontrollerar om vibrationsnivån är acceptabel för den aktuella maskintypen, om inte fastställs grundorsaken till problemet.

Skulle problemet visa sig vara obalans eller axeluppriktningsfel så kan vi oftast balansera och/eller axelupprikta direkt på plats och maskinens återställs god maskinhälsa!

Naturligtvis får du alltid utförliga rapporter, hur såg maskinhälsotillståndet före åtgärder, vilka åtgärder genomfördes och vad blev resultatet. Dessutom får du ofta åtgärdsförslag som ytterliggare kan förbättra maskinens hälsotillstånd, livslängd och tillförlitlighet.

Fast monterad övervakningsutrustning som mäter t.ex. vibrationer, lagerskadeutveckling med mera kanske varje minut eller ännu oftare, eller rondering med portabelt mätinstrument en gång per månad?

Går det överhuvudtaget att jämföra dessa två metoder att övervaka maskiners hälsotillstånd?

Ja det gör det, de flesta maskinfel utvecklas relativt långsamt och kan därför övervakas med gott resultat även om mätning bara sker en gång per månad eller kvartal. Det handlar om kostnad och risk.

Investeringskostnaden för ett mångkanaligt fast monterat övervakningssystem är mångdubbelt högre jämfört med ett enda eller några få portabla mätinstrument som används för rondering. Hur stor är risken att ett allvarligt fel hinner utvecklas till akut haveri mellan ronderingstidpunkterna, vad skulle ett sådant haveri kosta?

Ofta är en kombination att föredra, använd fast monterad övervakningsutrustnng (on-line) på de allra mest kritiska maskinerna, rondera resten! På så vis vinner man fördelarna med kostnadseffektiv rondering utan att utsätta sig för de största riskerna. Men vad är en kritisk maskin?

Tänk på saker som:

 • Produktionsbortfall – vad kostar det när maskinen står still på grund av haveri
 • Finns det reservdelar – hur lång tid tar det att få hem olika reservdelar
 • Miljöaspekter – riskeras miljömässiga effekter vid haveri, t.ex. utsläpp
 • Sekundära skador – kan ett akut haveri leda till sekundärskador på andra maskiner
 • m.m.

Tänk också på att enklare övervakningssytem inte ger någon analysförmåga vilket lätt leder till man åtgärdar symtomen och inte grundproblemet.

Kontakta oss på SEMA-TEC! vi hjälper företag med kritikalitetsanalys av maskinparken. Er kunskap om tillgänglighetskrav och maskinhistorik tillsammans vår kunskap och erfarenhet kring maskinhälsofrågor, mätmetodik och analys ger svaren ni behöver!

Det finns ett stort antal ISO-standarder som på något sätt kan kopplas till vibrationsrelaterade frågor för industrimaskiner.

Man kan grovt dela in dessa standarder i några huvudgrupper

 1. Ordlistor
 2. Acceptabla vibrationsnivåer för olika maskintyper
 3. Balansering
 4. Resonansfrihet
 5. Mätteknik
 6. Övrikgt

Några exempel på standarder är:

ISO 1925 Mechanical vibration – Balancing – Vocabulary – är en ordlista inom området balansering och tillhör grupp 1 ovan.

ISO 10816-3 Mechanical vibration – Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts – Part 3: Industrial machines with nominal power above 15 kW and nominal speeds between 120 r/min and 15 000 r/min when measured in situ ställer upp ränsvärden för acceptabla vibrationsnivåer i industrimaskiner av typen motorer, pumpar, fläktar med mera och tillhör alltså grupp 2 ovan.

ISO 1940-1 Mechanical vibration – Balance quality requirements of rigid rotors – Part 1: Determination of permissible residual unbalance ställer upp gränsvärden för tillåten restobalans i olika typer av maskinrotorer, standarden tillhör därför grupp 3 ovan.

ISO 10814 Mechanical vibration – Susceptibility and sensitivity of machines to unbalance berör frågor kring resonansfrihet och hör till grupp 4 ovan.

ISO 2954 Mechanical vibration of rotating and reciprocating machinery – Requirements for instruments for measuring vibration severity ställer upp grundläggande krav på mätutrustning som används för vibrationsmätning av maskiner. ISO 2954 tillhör därför grupp 5 ovan.

ISO 8821 Mechanical vibration – Balancing – shaft and fitment key convention – Ställer upp regler för hur axelkilar hateras vid balansering, tillhör både grupp 3 och 6 ovan.

Många av dessa standarder refererar till varandra i olika frågor, dessutom gäller det att hålla sig uppdaterad om senaste versionen av de olika standarderna så att inte äldre tillbakadragna standarder används. Ett exempel på detta är ISO 2372 som många fortfarande refererar till trots att den drogs tillbaka redan 1995 och ersattes av ISO 10816-1.

SEMA-TEC rekommenderar att ISO standarder används i möjligaste mån vid t.ex.

 • Upphandling av nya maskiner
 • Upphandling av maskinrenovering
 • Acceptanskotroll av nya eller renoverade maskiner
 • Garantikontroll av nya eller renoverade maskiner
 • Bedömning av rimliga vibrationsnivåer i industrimaskiner
 • Bedömning av rimlig balanseringsgrad för olika typer av maskiner
 • Uppställningav gränsvärden i larmdon & mjukvaror för vibrationsmätning
 • m.m

SEMA-TEC har stor kunskap och erfarenhet när det gäller ISO standarder för maskinhälsorelaterade frågor. SEMA-TEC:s VD Daniel Stenmark Eriksson är projektledare för ett internationellt arbete inom ISO som syftar till att ta fram en ISO standard för acceptabla vibrationsnivåer i motorspindlar för verktygsmaskiner. Vi har därför god insikt i hur olika standarder är uppbyggda, hur de är tänkta att användas, deras starka och svaga sidor med mera. Kontakta oss, vi hjälper Dig!

Anmäl Dig gärna till vår utbildningMaskinhälsomätning & ISO standarderför att lära Dig mer om hur ISO standarder underlättar för just Dig i maskinhälsorelaterade frågor!

I verkligheten finns det många olika orsaker till att maskiner vibrerar, några vanliga är:

 • Obalansvibrationer_waveII
 • Axeluppriktningsproblem
 • Mekaniskt glapp
 • Lösa maskinfötter
 • Kavitation i pumpar
 • Kuggingreppsproblem i växellådor
 • Lagerslitage
 • Lagerskador
 • Felmonterade lager
 • Elproblem
 • och många fler…

Listan ovan kan göras mycket längre, med andra är obalans bara en av många olika orsaker till att en maskin kan vibrera. För många maskintyper är dock obalans en av de vanligaste orsakerna till för höga vibrationsnivåer, och ofta är obalans dessutom det enskilda problem som bidrar mest till den totala vibrationsnivån i maskinen.

Hur skall kan man då veta om en maskin verkligen behöver balanseras eller om problemet är något annat? Kontakta SEMA-TEC, våra erfarna maskinhälsorådgivare genomför en vibrationsanalys på din maskin och kontrollerar om vibrationsnivån är acceptabel för den aktuella maskintypen, om inte fastställs grundorsaken till problemet.

Skulle problemet visa sig vara obalans eller axeluppriktningsfel så kan vi oftast balansera och/eller axelupprikta direkt på plats och maskinens återställs god maskinhälsa!

Naturligtvis får du alltid utförliga rapporter, hur såg maskinhälsotillståndet före åtgärder, vilka åtgärder genomfördes och vad blev resultatet. Dessutom får du ofta åtgärdsförslag som ytterliggare kan förbättra maskinens hälsotillstånd, livslängd och tillförlitlighet.

Hur vet jag om min nya maskin verkligen uppfyller grundläggande maskinhälsotekniska krav och har det någon betydelse?

Det har stor betydelse, en undersökning på ett större svenskt verkstadsföretag visade att en sänkning av vibrationsnivån i nya 24.000 rpm motorspindlar från ursprungliga ca. 5 mm/s RMS till ca. 1 mm/s RMS resulterade i att livslängden hos spindlarna ökade från ca. 600 h till ca. 5000 h. Maskinens vibrationsnivå vid leverans är oerhört viktig för maskinens tillgänglighet och livslängd!

Vilka krav bör ställas hur hur kan de kontrolleras? Det beror på om maskinhälsokrav finns med i upphandlingen av maskinen, i så fall gäller naturligtvis de kraven och maskinens acceptanstestas för att kontrollera att uppställda krav uppfylls.

Saknas krav på maskinhälsa i upphandlingsdokumentationen bör maskinen ändå upfylla grundläggande maskinhälsotekniska krav som uppställs i olika ISO standarder. För industrimaskiner som pumpar, motorer och fläktar handlar det mest om krav på vibrationsnivåer, balanseringsgrad och eventuellt resonansfrihet. För verktygsmaskiner finns dessutom ett stort antal ISO standarder inom områden som positioneringsnogrannhet, vinkelräthet, termiska egenskaper med mera.

Kontakta gärna SEMA-TEC, vi har stor erfarenhet att hjälpa både säljare och köpare av maskiner. Vi kan hjälpa till med upphandlingsdokumentation, reda ut vilka ISO standarder som är tillämpliga och utföra opartiska acceptanstester!

Anmäl dig gärna till vår utbildning Maskinhälsomätning och ISO standarder för att lära dig mer om hur man ställer krav på maskinhälsa vid upphandling av nya maskiner.

Vi kan maskinhälsa

– Helt enkelt™!

Kontakta oss, vi hjälper dig gärna!

Kontakta mig, jag vill veta mer om Sema-Tecs:
Jag kommer kontakta dig inom kort!
Hoppsan, något blev tokigt! Försök igen senare.